Nieuws van 29 mei 2024

Informatie betreffende duaal leren in de slagerij voor het nieuwe schooljaar

Beste leden,

Opleidingen in de Slagerij 2024In duaal leren verwerven jongeren vaardigheden op school én op de werkplek.

Als werkgever (slager) ben je dus een onmisbare schakel. Je helpt jongeren hun opleiding vervolmaken, je bereidt hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en je leidt mee de werknemers van de toekomst op!

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats). Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Voor de praktijkgerichte jongeren is het een stimulerend ‘handen-uit-de-mouwen’ parcours om een krak te worden in het beroep van hun dromen.

Klaar voor de schitterende duosprong? Wij geven je het nodige zetje!

Eerst eens proeven? Leerlingen die interesse hebben in duaal leren kan je via een snuffelstage laten kennismaken met je beroep. De stage is bedoeld voor leerlingen vanaf 14 jaar uit alle richtingen van het secundair onderwijs en duurt maximum één week. Leerlingen krijgen de kans om een week lang in je onderneming rond te 'snuffelen' en te proeven van wat 'leren op de werkvloer' precies inhoudt. Download hier de werkplek-duaal-baan Affiche

Werkplek-aanbieden


Duale werkplek aanbieden

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats) én op de werkvloer.

Om er een succes van te maken, moet elke jongere in een duale opleiding terecht kunnen op een kwaliteitsvolle leerwerkplek. Als werkgever ben je dan ook een onmisbare schakel. Door het aanbieden van een leerwerkplek bij jouw onderneming of organisatie help je jongeren om hun opleiding in het secundair onderwijs te vervolmaken, bereid je hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en leid je mee de werknemers van de toekomst op. Lees meer hier!

 

Erkenning als onderneming


Erkenning als onderneming

Om een werkplek aan te bieden, moet je als onderneming erkend zijn. Lees alles over de erkenningsprocedure en -voorwaarden.

Als je als werkgever een jongere uit duaal leren, de leertijd of het deeltijds beroepssecundair onderwijs wenst aan te werven dan moet je daarvoor erkend zijn. In een duaal leertraject verwerft de leerling immers een groot deel van de competenties op de werkplek. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat het om een kwaliteitsvolle werkplek gaat waar de leerling voldoende leerkansen krijgt.  Lees meer hier!

 

Activiteitenlijsten duaal leren


Activiteitenlijsten Ondernemingen

Bij duaal leren verwerft de leerling een groot deel van de aan te leren competenties op de werkplek.

Daarom is in het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016) de volgende erkenningsvoorwaarde opgenomen: “De onderneming moet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek overeenkomstig het opleidingsplan mogelijk te maken”. Bij het behandelen van een erkenningsaanvraag wordt aan de hand van de bedrijfsactiviteiten onderzocht of de leerling in de onderneming voldoende competenties zal kunnen aanleren. De overeenkomst raadplegen kan hier!

De ‘activiteitenlijsten erkenning’ geven informatie omtrent de activiteiten die een onderneming moet opnemen om in kader van een bepaalde opleiding als leerwerkplek erkend te worden.

Slager - Lees meer hier! | Slager- Spekslager - Lees meer hier! | Slager-bereider Verkoopklare Gerechten - Lees meer hier!

Overeenkomst duaal leren


Overeenkomsten werkplekleren

Leerlingen opleiden op de werkvloer én in de klas? 

Dat kan in het nieuwe duaal leren of in het stelsel van leren en werken. Als werkgever ben je een onmisbare schakel. Je helpt jongeren hun opleiding vervolmaken, je bereidt hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en je leidt mee de werknemers van de toekomst op!

Als je een leerling wil opleiden in je onderneming of organisatie, sluit je een overeenkomst met de jongere af. Er zijn verschillende types overeenkomsten. Welke overeenkomst je precies afsluit, hangt af van een aantal factoren, zoals het systeem waarin de jongere de opleiding volgt en het aantal uren dat de jongere op de werkplek doorbrengt. Elk van deze overeenkomsten vraagt om een inspanning van de onderneming op administratief vlak.  Lees meer hier!

 

Mentor duaal leren


Mentor werkplekleren

Wat is de rol van de mentor?

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek. Aangezien de lerende een omvangrijk deel van de opleiding doorbrengt op de werkplek speelt de mentor een erg belangrijke rol in het leerproces.

De trajectbegeleider van de school zal in overleg met de mentor een opleidingsplan opmaken. Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer en is daarom afgestemd op de noden en mogelijkheden van de jongere. Het omvat zowel de les- als werkplekcomponent.

De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces van de jongere en volgt de competentieverwerving van de lerende op. De mentor creëert een ontwikkelingsgericht en stimulerend leerklimaat door de jongere taken te geven in functie van zijn mogelijkheden en van het opleidingsplan. Door het takenpakket te verdiepen en te verbreden zorgt hij voor een opleidingstraject met steeds weer nieuwe uitdagingen. De jongere merkt dat hij betrokken wordt bij de werkzaamheden, steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en er doorgroeimogelijkheden voor hem ontstaan. De mentor laat de jongere kennismaken met relevante, nieuwe technieken en betrekt de jongere bij externe activiteiten zoals beurzen of sectorbijeenkomsten. Lees meer hier!

 

Leerling Gezocht Gevonden


Leerling gezocht?

Goed begonnen is half gewonnen. Zoek, vind en begeleid leerlingen op de werkplek. 

Bij duaal leren (of leren en werken) brengt de leerling heel wat tijd op de werkvloer door. Het is dan ook belangrijk dat er een goede match is tussen leerling en werkplek en dat beide partijen met de juiste verwachtingen starten.

Over welke jongeren gaat het?
De jongeren in duaal leren (of leren en werken) zijn minimaal 15 en maximaal 25 jaar oud en zitten in het secundair onderwijs. Ze worden in de opleidings- of onderwijsinstelling gescreend om na te gaan of ze klaar zijn om te leren op een werkplek. Hou er rekening mee dat het om jongeren in opleiding gaat, het zijn dus geen volwaardige werknemers. Geef hen ruimte om te groeien.

Een leerling vinden
Ben je reeds erkend en wil je een jongere opleiden in je onderneming? Zet dan jouw werkplek in de kijker zodat ze door leerlingen gemakkelijk teruggevonden wordt op duaalleren.vlaanderen. Beheer je werkplekken in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

Je kan ook contact opnemen met een school in je buurt die de opleiding aanbiedt voor het beroep waarin jij actief bent.  Lees meer hier!

 

Incentives duaal leren


Incentives werkplekleren

Als je een werkplek aanbiedt in duaal leren of deeltijds leren en werken kan je gebruik maken van volgende financiële incentives. 

Startbonus - Valt u onder de oude of nieuwe regelgeving? Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de startbonus. Controleer daarom eerst of u onder de oude of de nieuwe regelgeving valt. Lees meer hier!

Mentorkorting - Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in uw bedrijf? Lees meer hier!

Doelgroepverminderingen - Werft u iemand aan die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt? Dan komt u in aanmerking voor een doelgroepvermindering of RSZ-vermindering. Dat is ook het geval als u zo’n persoon aan het werk houdt. Dankzij een doelgroepvermindering betaalt u voor die werknemer minder of geen werkgeversbijdragen. Lees meer hier!

Downloads werkplekleren

Download onze infofiches en brochures.

Bron:  SYNTRA Vlaanderen

Namens het bestuur,

Bestuur slagersbond van Gent en Omliggende | verenigde vleeshouwers

 

 

 

 

Deze informatie is niet bindend bij eventuele fouten in de bovenvermelde tekst