Lidgeld Slagersbond Gent en omliggende

Beste bezoeker,

Het jaar 2022 komt in zicht en tijd om uw lidmaatschap te vernieuwen of u aan te sluiten bij onze harde kern.

Het lidgeld v/d Slagersbond Gent en omliggende blijft terug ongewijzigd, wat neerkomt op nog geen Euro per dag.
Met uw steun kunnen we aandacht blijven vragen voor wat belangrijk is voor ons beroep!

Voor meer informatie over het te betalen lidgeld kan u contact opnemen met onze voorzitter:
Haegeman Marc via telefoon: +32 (0)474 44 50 98

Wat krijg je daar als lid voor terug:

Een persoonlijke lidkaart die u tal van voordelen biedt
“De Belgische Beenhouwerij” met veel info & recepten. Infoavonden met interessante inlichtingen en de laatste nieuwigheden van de firma's die samenwerken met de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

Zoals u kan zien op onze website stellen we steeds alles in het werk om jullie “REAL TIME” te informeren. In deze Coronatijden zijn we over de kaap van 50 nieuwsbrieven met updates omtrent COVID-19

Met verschillende partners sloten wij interessante tarieven, waar u als lid kan van genieten.
De daaraan verbonden verminderingen en voordelen bij de aangesloten leveranciers waar je zeker uw lidgeld kan terug winnen zodat uw bijdrage een nul operatie zal zijn!

Voor alle vragen betreffende je zaak, mag je ons contacteren per telefoon of via het contactformulier.

Zoals steeds doen wij er alles aan om een zo maximaal mogelijke dienstverlening aan te bieden aan de laagst mogelijke prijs!

Daarom doen wij een oproep aan de leden en sympathisanten om hun lidgeld tijdig te vernieuwen.
Stort uw bijdrage voor 2021 op de rekening van De verenigde Vleeshouwers van Gent en omliggende
IBAN: BE 84 3900 3007 0459 BIC: BBRUBEBB  met vermelding van “Lidgeld 2022

PS Zorg ervoor dat wij over het juiste e-mailadres beschikken om te communiceren met jou.
Indien uw e-mailadres is gewijzigd laat dit zeker weten via het contactformulier v/d website.

Alvast bedankt voor jullie solidariteit, steun en vertrouwen, en veel succes in alles wat u onderneemt.

Het bestuur

Logo Slagersbond Gent