Lidgeld Slagersbond Gent en omliggende

Beste bezoeker,

Het jaar 2024 komt in zicht en tijd om uw lidmaatschap te vernieuwen of u aan te sluiten bij onze harde kern.

Het lidgeld v/d Slagersbond Gent en omliggende blijft ongewijzigd op € 300 als je betaalt voor 31 december 2023., wat neerkomt op nog geen Euro per dag.

  • Betaal vandaag hier nu online uwLidgeld van € 300 voor 2024
    Op die wijze beschikken we over de juiste data en e-mailadres voor verdere communicatie!
  • Na ontvangst van het saldo bezorgen we u een factuur voor voldaan.

Met uw steun kunnen we aandacht blijven vragen voor wat belangrijk is voor ons beroep!

Voor meer informatie over het te betalen lidgeld kan u contact opnemen met onze voorzitter:
Haegeman Marc via telefoon: +32 (0)474 44 50 98

Wat krijg je daar als lid voor terug:

In eerste instantie wordt uw lidgeld gebruikt voor de normale werking van de Landsbond der Beenhouwers van België, alsook dat van uw plaatselijke vereniging “De Verenigde Vleeshouwers van Gent en Omliggende”, de organisatie, kosten van onze diensten, kosten v/d vergaderingen bij tal van instanties en ministeries, de opmaak, druk en verzending van ons vakblad “De Belgische Beenhouwerij” en de werking v/h dagelijks bestuur.

Daarenboven ontvangt je ook een persoonlijke lidkaart die u tal van voordelen biedt. Met verschillende partners sloten wij interessante tarieven, waar u Slager als Actief lid kan van genieten, waardoor u uw lidgeld vlug kan terugverdienen.

  • Je ontvangt een abonnement op ons vakblad.
  • Je krijgt tussentijdse informatie over belangrijke beslissingen, tarieven enz.
  • Wij organiseren voor onze leden infoavonden met items die op dat moment heel erg leven in ons vakgebied.
  • Voor alle vragen over je zaak, kan je ons contacteren per telefoon, per mail of tijdens de kantooruren op ons kantoor.

De Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs zullen zich blijven optimaal inzetten voor uw belangen.

Wij blijven trouw aan ons motto:
alles van en voor de belangen van onze ambachtelijke slagers”.

Alvast bedankt voor jullie solidariteit, steun en vertrouwen en veel succes met de komende drukke dagen. Verder wensen wij u en uw familie een gezond 2024

Met genegen groeten,

Het bestuur

Logo Slagersbond Gent