Verplichting om een elektronisch betaalsysteem aan te bieden

Verplichting om een elektronisch betaalsysteem aan te bieden

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte. in staat zijn hun particuliere klanten (consumenten) ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden. WAT HOUDT DIE VERPLICHTING IN? Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten te maken hebben, van de kleinste tot de grootste, hun klanten ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden of een oplossing aanbieden waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen. Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard: elektronisch betalen is daar een aanvulling op. Daartoe zijn alle technische oplossingen mogelijk die momenteel op de markt beschikbaar zijn: vaste of draagbare betaalterminals, contactloze betalingen via smartphone of smartwatch, enz. Ondernemingen zijn vrij om de technologie te kiezen die hen het meest geschikt lijkt, afhankelijk van hun economische realiteit en de specifieke kenmerken van hun cliënteel. Meer informatie vindt u op de website van Febelfin , de Belgische Federatie van de Financiële Sector Het...
Lees meer
Ecocheques | Vanaf 1 januari 2022 enkel nog Elektronische afgeleverd

Ecocheques | Vanaf 1 januari 2022 enkel nog Elektronische afgeleverd

Ecocheques | info voor onze leden: Ecocheques | Sinds 1 januari 2022 worden enkel nog elektronische ecocheques afgeleverd. Maar het wettelijk kader hiervoor liet op zich wachten. In de praktijk waren een aantal  uitgiftebedrijven al enige tijd de digitale weg ingeslagen en leverden nog enkel elektronische ecocheques af. Nu is ook de wettelijke basis voor deze verplichting geregeld. ECOCHEQUES ENKEL NOG ELEKTRONISCH Eind oktober 2021 keurde de minsterraad reeds een ontwerp van koninklijk besluit goed dat gericht was op het digitaliseren van de ecocheques. Het definitieve wettelijk kader heeft even op zich laten wachten, maar verscheen uiteindelijk eind vorige maand in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit, dat de uitgiftebedrijven sinds 1 januari 2022 enkel nog elektronisch ecocheques kunnen afleveren. Werkgevers kunnen dus sinds begin dit jaar dus geen papieren ecocheques meer bestellen. WAT MET PAPIEREN ECOCHEQUES? Papieren ecocheques konden tot en met 31 december 2021 uitgereikt worden. Deze ecocheques kunnen nog gebruikt worden tijdens de geldigheidsduur ervan. > Ecocheques hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Papieren ecocheques...
Lees meer
Verbod op gratis plastic zakjes in de slagerij

Verbod op gratis plastic zakjes in de slagerij

Verbod op gratis plastic zakjes Sinds 17 juni 2019 is Vlarema 7 van kracht. Dat is ook het startsein voor de nieuwe voorwaarden voor de lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik, ofwel de lichte plastic kassazakjes (Vlarema, onderafdeling 5.3.11). Verbod op gratis plastic zakjes vanaf 17 december 2019 VRAAG EN ANTWOORD ALGEMEEN VERBOD LICHTE PLASTIC DRAAGTASSEN (KASSAZAKJES) OOK IN HET VLAAMS GEWEST VANAF 2023 Sinds een aantal jaren is het in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden om lichte plastic draagtassen voor éénmalig gebruik, de zogenaamde kassa-zakjes, ter beschikking te stellen van de klant bij aankopen in de winkel. Het betreft hier de plastic draagtassen met een wanddikte van 15 micron tot minder dan 50 micron. In Vlaanderen is dit op dit ogenblik nog steeds toegestaan op voorwaarde dat dergelijke draagtassen niet gratis ter beschikking gesteld worden van de klanten. Hier komt verandering in! De federale regering verstrengde de wetgeving dienaangaande door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14/01/2022 van het koninklijk besluit van...
Lees meer
Wettelijke garantie: consument is beter beschermd

Wettelijke garantie: consument is beter beschermd

Wettelijke Garantie: Vanaf 1 juni is de consument beter beschermd. Vanaf 1 juni ondergaat de regelgeving over wettelijke garantie een aantal wijzigingen ten voordele van de consument.  Het bewijs dat een product of dienst niet-conform is, ligt voortaan uitsluitend bij de verkoper. Ook digitale inhouden en diensten komen erin aan bod. Dat is het resultaat van een herziening van de Europese regelgeving. #slagersvlaanderen #slagers #kooplokaal #slagersbondgent Je hebt een wasmachine gekocht die het na twee maanden begeeft, de kast die is geleverd is niet even groot als de kast die je hebt besteld ... In dergelijke gevallen is de wettelijke garantie van toepassing. Het goede nieuws is dat consumenten vanaf 1 juni nog beter beschermd zijn tegen de non-conformiteit van producten en diensten die in de EU worden gekocht. Non-conformiteit betekent dat een geleverd goed niet overeenstemt met wat contractueel is overeengekomen of redelijkerwijs door een consument verwacht kan worden. Twee jaar is twee jaar! De garantiewet is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen door een...
Lees meer
Verslag Presentatie FEBEV bij Vercaro te Wetteren

Verslag Presentatie FEBEV bij Vercaro te Wetteren

Verslag van de uiteenzetting over de evolutie van de prijzen en wat de verwachtingen zijn voor de volgende maanden door "De Heer Michael Gore" verantwoordelijke bij "FEBEV" (vereniging van slachthuizen en uitsnijderijen). Alsook alle info van de vlam waardoor hij ons een beeld zal geven met betrekking tot het vlees verbruik. En welke de nieuwe trends zijn. Introductie FEBEV FEBEV binnen het speelveld Uitdagingen binnen de vleesketen Consumptiecijfers Marktinformatie   1. Vleesconsumptie kent opflakkering sinds COVID-19 2. Het antivleesdiscours en de macht van NGO’s zaaien verdeeldheid waarbij bepaalde kringen hun eigen overtuigingen opdringen. Consulteer www.Vlees.be, Boer verbindt boer en burger, Lekker van Bij Ons (https://www.lekkervanbijons.be) 3. Het stikstofdossier kan een substantiële impact hebben op de werking van de vleesketen. 4. De oorlog in Oekraïne heeft een zware impact op de toelevering in de keten alsook een algemene verhoging van de productiekosten in de food. 5. De vleessector blijft op vandaag één van de belangrijkste sectoren in de agro-voedingsketen. 6. De Farm2Fork strategie zet onder meer in op een gezonder eetpatroon door een...
Lees meer