Gent, 01 mei 2019

Provincaal verbond Oost-Vlaanderen

Logo Slagersbond Gent

Bedrijfsbezoek aan het "Bookhamershof"

" Bij de familie Hanselaer "

In samenwerking met het:
- Provinciaal verbond der beenhouwerssyndicaten van Oost-Vlaanderen -

 

Betreft :      Bedrijfsbezoek aan HAVIAN op "Het Bookhamershof"
Wanneer :  Donderdag 23 mei 2019
Aanvang :   om 19:30 u stipt
Plaats :       Bij Jos en Steven Hanselaer
Adres :        Gentsesteenweg 376, 9240 Zele

Geacht lid,

Graag nodigen wij jullie uit voor een bedrijfsbezoek aan "Het Bookhamershof" bij de familie "Hanselaer" in Zele.

Op donderdag 23 mei ontvangen "Jos en Steven Hanselaer" om 19:30 uur onze leden voor een bezoek aan hun veebedrijf "Het Bookhamershof".
Het bedrijf "HAVIAN"  kan u treffen op de Gentsesteenweg 376, 9240 te Zele ( aan de oprit VRB ).

Na de ontvangst starten we met een rondleiding op het bedrijf van "Riek tot Vork".
Daaropvolgende is er een drink met degustatie van het Wit/Blauw vlees in samenwerking met het restaurant "Pur Boeuf".

Mogen wij vragen u in te schrijven voor dit bedrijfsbezoek ten laatste op vrijdag 17 mei 2019 via onze website: www.slagersbond-gent.be/reservatie
PS Gelieve aangepaste kledij te voorzien naargelang de weersomstandigheden op die dag.

Wij kijken er naar uit alle leden op deze boeiende avond te mogen verwelkomen.

Namens het Provinciaal bestuur,

Provincaal verbond Oost-Vlaanderen


Provinciaal Voorzitter: Philippe Rosseels | Ommegangstraat 2 A te  9240 ZELE
| Gsm  0496 54 34 45 | E-mail: philippe@beenhouwerijrosseels.be |


Provinciaal Ondervoorzitter: Marc Haegeman | Gentbruggeplein 4 te 9050 GENTBRUGGE
| Gsm  0474 44 50 98 | E-mail: marc@slagersbond-gent.be |