Logo provinciaal verbond

Provinciaal Verbond der beenhouwerssyndicaten van Oost VlaanderenLogo Slagersbond Gent
SYNDICAAT DER VERENIGDE VLEESHOUWERS VAN GENT

 Nationale INFOAVOND v/d LANDSBOND

Logo Belgische Beenhouwersbond

maandag 28 oktober 2019 om 20:00 u stipt
Plaats : Het Kouterhof - Adres : Gentbruggekouter 8 a te 9050 Gentbrugge

 

Gentbrugge, 18 oktober 2019

Beste collega’s,

Uitnodiging Nationale Infoavond

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de nationale voorzitter de heer Ivan Claeys alle leden uit om deel te nemen aan de nationale infoavonden. Tijdens deze bijeenkomst brengen zij u op de hoogte van de nieuwigheden in de beenhouwerijsector.  Het FAVV is ook uiteraard van de partij. Edenred, Joyn en het Hof van Ossel zorgen voor een natje en een droogje.

Op de dagorde staan volgende punten:

  • Ontvangst door de nationale voorzitter
  • FAVV : nieuwigheden en vaststellingen
  • Hof van Ossel stelt zijn Wagyu voor (met proeverij)
  • Joyn legt nieuw ledenvoordeel uit voor leden van de Landsbond
  • Wat kan Edenred (Ticket Restaurant) voor uw zaak betekenen?
  • Nationale voorzitter overloopt wat u moet weten over de nieuwigheden in de sector.

Data Oost-Vlaanderen :
28/10/2019         Gent
19/11/2019         Sint-Niklaas


Op het einde van de infoavond krijgen de aanwezigen een certificaat van opleiding.

Betreft :      Najaar infoavond van de landbond
Wanneer :  MAANDAG 28 oktober 2019
Aanvang :   om 20:00 u stipt
Plaats :       Het Kouterhof
Adres :       Gentbruggekouter 8 a
                    9050 Gentbrugge

Inschrijven voor deze infoavond kan tot op vrijdag 25 oktober 2019 via de website: www.slagersbond-gent.be/reservatie of telefonisch: 0474 44 50 98


PS  Niet leden betalen € 50 per vestiging
-
dit bedrag zal in mindering gebracht worden van uw lidmaatschap nadien.

Wij kijken alvast uit om jullie allen te mogen verwelkomen,

Namens het Provinciaal bestuur,


Provinciaal Voorzitter: Philippe Rosseels | Ommegangstraat 2 A te  9240 ZELE
Gsm  0496 54 34 45 | E-mail: philippe@beenhouwerijrosseels.be


Provinciaal Ondervoorzitter: Marc Haegeman | Gentbruggeplein 4 te 9050 GENTBRUGGE
Gsm  0474 44 50 98 – E-mail: marc@slagersbond-gent.be

Voorzitter van Gent
Logo Slagersbond Gent